ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 7. ינואר 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:21
עלות השחר (עלות השחר):
05:55
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:42
זריחה (הנץ החמה):
09:12
סוף זמן קריאת שמע:
10:04
סוף זמן תפילת שחרית:
11:47
חצות (היום):
12:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:48
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:52
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:30
הדלקת נרות:
16:52
שקיעת החמה (שקיעה):
17:19
לילה (צאת הכוכבים):
23:47
חצות הלילה (הלילה):
51:26 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הרב יהודה לייב אלתר, הרבי השני לשושלת חסידות גור – המפורסם בשל ספרו "שפת אמת", נפטר ביום זה בשנת ה'תרסה (1905). בנו, הרב אברהם מרדכי, מילא את מקומו כאדמו"ר חסידות גור.