ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 30. ינואר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:17
עלות השחר (עלות השחר):
05:50
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:36
זריחה (הנץ החמה):
09:13
סוף זמן קריאת שמע:
10:06
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:02
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:09
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:12
שקיעת החמה (שקיעה):
17:38
לילה (צאת הכוכבים):
23:53
חצות הלילה (הלילה):
53:37 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

אשר, בנו של יעקב, נולד בכ' בשבט בשנת ב'קצט לבריאת העולם (1563 לפנה"ס). לפי כמה דיעות, זהו גם יום פטירתו של אשר.