ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון כ״ח. שבט ה׳תשפ״ב

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:17
עלות השחר (עלות השחר):
05:50
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:36
זריחה (הנץ החמה):
09:13
סוף זמן קריאת שמע:
10:06
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:03
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:10
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:13
שקיעת החמה (שקיעה):
17:39
לילה (צאת הכוכבים):
23:53
חצות הלילה (הלילה):
53:41 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בכ"ח בשבט (134 לפנה"ס)? בתקופת החשמונאים בוטל המצור מן העיר ירושלים. לזכר כך, נקבע היום לחג על-ידי החשמונאים.