Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
לזמני הדלקת נרות לחצו כאן לקביעת המיקום שלכם

יום רביעי 30 ינואר 2019

זמנים הלכתיים (זמנים)
לצפיה בזמני ההלכה לחץ כאן כדי לקבוע את המיקום שלך
היסטוריה יהודית

ביום כ"ד בטבת, בשנה השנית לדריוש, התנבא זכריה בן ברכיהו את הנבואה הבאה, בה אמר לו האלוקים:

"שבתי לירושלים ברחמים – ביתי יבנה בה, נאום ה' צבאות... עוד קרא לאמור כה אמר ה' צבאות: עוד תפוצנה ערי מטוב, ונחם ה' עוד את ציון, ובחר עוד בירושלים".

שנתיים לאחר-מכן הסתיימה בנייתו של בית המקדש השני בג' באדר.

הרבנית מנוחה רחל סלונים, בתו של רבי דובער, האדמו"ר האמצעי ונכדתו של רבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד תנועת חב"ד, נולדה ביום בו השתחרר סביה מהמאסר הצארי, בשל עלילת שווא שטפלו עליו ולפיכך נקראה "מנוחה" (שמה השני, רחל, היה שם דודתה שנפטרה בצעירותה).

הרבנית הגשימה את חלום חייה ועלתה להתגורר בארץ הקודש, שם התיישבה בחברון. היא היתה מפורסמת בקרב הקהילה היהודית בשל צדקנותה. בשנת 1888 היא נפטרה בגיל 90.