הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי ו טבת ה׳תש״פ

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:20
עלות השחר (עלות השחר):
05:54
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:42
זריחה (הנץ החמה):
09:11
סוף זמן קריאת שמע:
10:02
סוף זמן תפילת שחרית:
11:45
חצות (היום):
12:11
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:45
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:49
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:26
הדלקת נרות:
16:48
שקיעת החמה (שקיעה):
17:16
לילה (צאת הכוכבים):
23:45
חצות הלילה (הלילה):
51:12 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):