ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 29. ינואר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:17
עלות השחר (עלות השחר):
05:51
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:37
זריחה (הנץ החמה):
09:13
סוף זמן קריאת שמע:
10:07
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:21
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:02
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:09
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:11
שקיעת החמה (שקיעה):
17:38
לילה (צאת הכוכבים):
23:53
חצות הלילה (הלילה):
53:30 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):