ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 28. ינואר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:18
עלות השחר (עלות השחר):
05:51
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:37
זריחה (הנץ החמה):
09:13
סוף זמן קריאת שמע:
10:07
סוף זמן תפילת שחרית:
11:53
חצות (היום):
12:21
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:01
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:08
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:10
שקיעת החמה (שקיעה):
17:37
לילה (צאת הכוכבים):
23:53
חצות הלילה (הלילה):
53:22 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):