ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 28. ינואר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:18
עלות השחר (עלות השחר):
05:51
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:37
זריחה (הנץ החמה):
09:13
סוף זמן קריאת שמע:
10:07
סוף זמן תפילת שחרית:
11:53
חצות (היום):
12:21
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:01
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:08
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:11
שקיעת החמה (שקיעה):
17:49
צאת השבת:
23:53
חצות הלילה (הלילה):
53:24 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

חסידי חב"ד נוהגים לקיים את מנהגי יום ה"יארצייט" (יום הפטירה) של רבי יוסף יצחק שניאורסאהן – הרבי הקודם מליובאוויטש, החל ביו"ד שבט בשבוע הקרוב. בין המנהגים: לעלות לתורה בשבת לפני יום היארצייט.