ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 27. ינואר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:18
עלות השחר (עלות השחר):
05:52
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:38
זריחה (הנץ החמה):
09:13
סוף זמן קריאת שמע:
10:07
סוף זמן תפילת שחרית:
11:53
חצות (היום):
12:21
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:01
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:07
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:48
הדלקת נרות:
17:10
שקיעת החמה (שקיעה):
17:36
לילה (צאת הכוכבים):
23:53
חצות הלילה (הלילה):
53:17 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הרב יהודה לייב אלתר, הרבי השני לשושלת חסידות גור – המפורסם בשל ספרו "שפת אמת", נפטר ביום זה בשנת ה'תרסה (1905). בנו, הרב אברהם מרדכי, מילא את מקומו כאדמו"ר חסידות גור.