הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני א שבט ה׳תש״פ

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:18
עלות השחר (עלות השחר):
05:52
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:38
זריחה (הנץ החמה):
09:13
סוף זמן קריאת שמע:
10:07
סוף זמן תפילת שחרית:
11:53
חצות (היום):
12:21
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:01
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:07
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:09
שקיעת החמה (שקיעה):
17:36
לילה (צאת הכוכבים):
23:53
חצות הלילה (הלילה):
53:15 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
ראש חודש
היסטוריה יהודית

בראש חודש שבט, שנת ב'תפח לבריאת העולם, משה כינס את כל העם היהודי והחל לחזור באזניהם את מה שנכתב בספר התורה. חזרה זו – המכונה "משנה תורה" – ארכה 37 יום, והסתיימה ביום האחרון לחייו של משה, ז' באדר. לפי המסורת הוא תירגם את התורה לשבעים שפות ביום זה.

הלכות ומנהגים

היום הוא היום הראשון של חודש שבט .

במהלך התפילה מוסיפים קטעי תפילה מיוחדים: "חצי הלל" (פרקי תהלים שתוכנם שבח והודאה לה'), "יעלה ויבוא" בתפילת שמונה-עשרה וכן בברכת המזון, ותפילת "מוסף". אין אומרים תחנון בתפילות יום זה.

רבים מציינים את ראש החודש בסעודה חגיגית ובמיעוט עשיית מלאכה. המנהג האחרון נפוץ במיוחד אצל נשי ישראל.