הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי כ״ו טבת ה׳תש״פ

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:20
עלות השחר (עלות השחר):
05:53
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:40
זריחה (הנץ החמה):
09:14
סוף זמן קריאת שמע:
10:07
סוף זמן תפילת שחרית:
11:52
חצות (היום):
12:20
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:58
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:04
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:06
שקיעת החמה (שקיעה):
17:32
לילה (צאת הכוכבים):
23:52
חצות הלילה (הלילה):
52:48 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):