הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 16 ינואר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:21
עלות השחר (עלות השחר):
05:55
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:42
זריחה (הנץ החמה):
09:14
סוף זמן קריאת שמע:
10:06
סוף זמן תפילת שחרית:
11:50
חצות (היום):
12:17
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:53
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:59
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:59
שקיעת החמה (שקיעה):
17:26
לילה (צאת הכוכבים):
23:50
חצות הלילה (הלילה):
52:06 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):