הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 14 ינואר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:21
עלות השחר (עלות השחר):
05:55
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:42
זריחה (הנץ החמה):
09:14
סוף זמן קריאת שמע:
10:06
סוף זמן תפילת שחרית:
11:49
חצות (היום):
12:16
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:52
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:57
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:58
שקיעת החמה (שקיעה):
17:25
לילה (צאת הכוכבים):
23:49
חצות הלילה (הלילה):
51:55 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):