ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 13. ינואר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:21
עלות השחר (עלות השחר):
05:55
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:42
זריחה (הנץ החמה):
09:13
סוף זמן קריאת שמע:
10:05
סוף זמן תפילת שחרית:
11:49
חצות (היום):
12:16
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:52
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:56
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:35
הדלקת נרות:
16:57
שקיעת החמה (שקיעה):
17:24
לילה (צאת הכוכבים):
23:49
חצות הלילה (הלילה):
51:52 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

רבי משה בן מימון, תלמיד-חכם, רופא, פילוסוף ומנהיג המפורסם בראשי התיבות שלו ה"רמב"ם", נפטר ביום זה במצרים בשנת 1204. חיבורו המפורסם ביותר של הרמב"ם הוא ה"יד החזקה", הכולל הלכות בכל תחומי החיים. ספר אחר, ה"מורה נבוכים" עוסק בשאלות פילוסופיות מעמיקות.

החלק הראשון של התלמוד הבבלי נדפס בשונצינו שבאיטליה, בכ"ף בטבת שנת ה'רמד לבריאת העולם.