ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 11. ינואר 2025

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:21
עלות השחר (עלות השחר):
05:55
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:42
זריחה (הנץ החמה):
09:13
סוף זמן קריאת שמע:
10:05
סוף זמן תפילת שחרית:
11:48
חצות (היום):
12:15
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:51
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:55
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:56
שקיעת החמה (שקיעה):
17:35
צאת השבת:
23:48
חצות הלילה (הלילה):
51:44 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):