ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 10. ינואר 2025

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:21
עלות השחר (עלות השחר) | תחילת הצום:
05:55
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:42
זריחה (הנץ החמה):
09:13
סוף זמן קריאת שמע:
10:05
סוף זמן תפילת שחרית:
11:48
חצות (היום):
12:15
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:50
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:54
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:33
הדלקת נרות:
16:55
שקיעת החמה (שקיעה):
17:22
לילה (צאת הכוכבים) | סיום הצום:
23:48
חצות הלילה (הלילה):
51:40 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
צום עשרה בטבת
היסטוריה יהודית

ביום עשרה בטבת, שנת ג'שלו לבריאת העולם (425 לפנה"ס), הצבא הבבלי של המלך נבוכדנצר הטיל מצור על ירושלים. שלושים חודש לאחר-מכן, בט' בתמוז ג'שלח, החומות נפרצו, ובתשעה באב באותה שנה בית-המקדש נחרב, ובני-ישראל הובלו לבבל.

גלות בבל נמשכה שבעים שנה.

הלכות ומנהגים

את יום עשרה בטבת מציינים כיום צום, באבל על המצור שהוטל על ירושלים ביום זה (ראה מדור "היום בהיסטוריה היהודית"). לא אוכלים ושותים מעלות השחר עד צאת הכוכבים, ומוסיפים את ה"סליחות" ותפילות נוספות המיוחדות ליום זה. (לאחרונה, נקבע יום עשרה בטבת כיום ה"קדיש הכללי" בו אומרים קדיש על קרבנות השואה שלא נודע יום מותם).