הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי י״ג טבת ה׳תש״פ

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:21
עלות השחר (עלות השחר):
05:55
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:43
זריחה (הנץ החמה):
09:13
סוף זמן קריאת שמע:
10:05
סוף זמן תפילת שחרית:
11:48
חצות (היום):
12:15
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:49
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:54
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:32
הדלקת נרות:
16:54
שקיעת החמה (שקיעה):
17:21
לילה (צאת הכוכבים):
23:48
חצות הלילה (הלילה):
51:37 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):