Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
לזמני הדלקת נרות לחצו כאן לקביעת המיקום שלכם

יום חמישי 10 ינואר 2019

זמנים הלכתיים (זמנים)
לצפיה בזמני ההלכה לחץ כאן כדי לקבוע את המיקום שלך
היסטוריה יהודית

רבי אברהם מקאליסק היה מנהיג חסידי בדור השלישי של מנהיגי החסידות. בצעירותי, הוא למד יחד עם הגאון מוילנא שהיה מראשי המתנגדים לחסידות, אך לאחר-מכן הוא הצטרף לחסידים והפך לחסיד נלהב של המגיד ממעזריטש. תלמידיו נהגו לבזות חוגים אחרים ברבים ולהתנהג בצורה מבזה, על-מנת "להתעלות" מנורמות העולם. על מעשים אלו הוכיח אותו רבו, המגיד ממעזריטש. מאוחר יותר, הצטרף רבי אברהם לעליה החסידית הראשונה לארץ הקודש. הוא נפטר בטבריה בד' שבט ה'תקע.

הרב ישראל אבוחצירא, ה"באבא סאלי", נולד בתפילת שבמרוקו למשפחת אבוחצירא המפורסמת. מגיל צעיר הוא התפרסם כצדיק, עושה ניסים ומקובל גדול. בשנת 1964 הוא עבר להתגורר בארץ הקודש, ולבסוף התיישב בנתיבות. הוא נפטר בשנת תשד"מ (1984) בד' שבט. אלפים נוהרים לקברו מדי שנה בשנה.