ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 10. ינואר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:21
עלות השחר (עלות השחר):
05:55
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:42
זריחה (הנץ החמה):
09:13
סוף זמן קריאת שמע:
10:04
סוף זמן תפילת שחרית:
11:48
חצות (היום):
12:15
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:49
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:54
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:54
שקיעת החמה (שקיעה):
17:21
לילה (צאת הכוכבים):
23:48
חצות הלילה (הלילה):
51:37 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

לפי דעת רבי יהודה (המובאת בתלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא דף קו, ב), כ"ט טבת מציין את תום עונת החורף (כשהשנה נחלקת לשש עונות: זרע, חורף, קור, קציר, קיץ וחום).

הרב יצחק כדורי שהתפרסם כזקן המקובלים בארץ הקודש, נולד בבגדד שבעירק. בצעירותו הוא למד אצל ה"בן איש חי" (רבי יוסף חיים מבגדד) והתפרסם כעילוי. בשנת 1922 הוא היגר לירושלים והצטרף לחכמי הקבלה תוך כדי שהוא מתפרנס ככורך ספרים. שמו התפרסם ברבים, וכשהוא נפטר בכ"ט בטבת בגיל 108, מאות אלפי יהודים השתתפו בלויה.