קבלו את מיטב התוכן של אתר בית חב"ד ישירות למייל מידי שבוע!
תשובות לשאלות מרתקות, סיפורים אמתיים מהחיים, טיפים ומדריכים לחגים ומידע יהודי מרענן!
ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 1. ינואר 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:19
עלות השחר (עלות השחר):
05:54
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:42
זריחה (הנץ החמה):
09:11
סוף זמן קריאת שמע:
10:02
סוף זמן תפילת שחרית:
11:44
חצות (היום):
12:10
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:44
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:48
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:47
שקיעת החמה (שקיעה):
17:27
צאת השבת:
23:44
חצות הלילה (הלילה):
51:08 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

לפי דיעות שונות המובאות בספר סדר הדורות, כ"ח בטבת הוא יום הולדתו – ויום פטירתו – של שמעון בן יעקב (דיעות אחרות סוברות כי הוא נולד בכ"א בטבת).

ביום זה סיים שמעון בן שטח לסלק את הצדוקים (זרם הכופר בתורה שבעל-פה ובסמכות חכמינו זכרונם לברכה) ששלטו בסנהדרין, והחליף אותם עם תלמידי חכמים הנאמנים לתורת ישראל. היה זה בכ"ח בטבת שנת ג'תרפ לבריאת העולם.

ביום זה נולדה הרבנית חנה, אמו של הרבי מליובאוויטש זי"ע. הרבנית חנה היתה אשתו של רבי לוי יצחק שניאורסאהן, רב העיר דנייפרופטרובסק, ועודדה ללא חת את הפצת היהדות שלו למרות רדיפות הק.ג.ב.

הלכות ומנהגים

שבת-קודש לפני ראש חודש מכונה בשם "שבת מברכים". אנו מברכים את החודש בברכה מיוחדת הנאמרת לפני תפילת מוסף. היום אנו מברכים את חודש שבט, שיחול ביום שני הבא.

קודם ברכת החודש, נהוג להכריז את זמן ה"מולד", הזמן בו הירח החדש מופיע.

מנהג חב"ד לקרוא את ספר התהלים בבוקר יום השבת, לאחר-מכן ללמוד מאמר חסידות, ולאחר התפילה לערוך התוועדות (התכנסות רעים) חסידית