Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
לזמני הדלקת נרות לחצו כאן לקביעת המיקום שלכם

יום שלישי 1 ינואר 2019

זמנים הלכתיים (זמנים)
לצפיה בזמני ההלכה לחץ כאן כדי לקבוע את המיקום שלך
היסטוריה יהודית

מייסד חסידות חב"ד ובעל התניא והשולחן ערוך, רבי שניאור זלמן מליאדי, נפטר בליל כ"ד בטבת בערך בשעה 10:30 בערב, זמן קצר לאחר שאמר את ה"הבדלה" בצאת השבת. הדבר קרה תוך כדי מנוסה מצבאות נפוליאון המתקדמים לכיוון מוסקבה.

הרבי היה בן 68 בזמן פטירתו, ובנו רבי דובער, "האדמו"ר האמצעי", מילא את מקומו כמנהיג תנועת חב"ד.

רעידת אדמה זעזעה את צפון ישראל, והותירה אחריה 4,000 קרבנות בצפת ובין 700 ו-1,000 קרבנות בטבריה.

ניצולים רבים היגרו לחברון, ובכך חיזקו את הקהילה החבדי"ת המתפתחת שנוסדה עשר שנים קודם לכן על-ידי רבי דובער מליובאוויטש, האדמו"ר השני לחסידות חב"ד.