ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 29. ספטמבר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:17
עלות השחר (עלות השחר):
05:49
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:33
זריחה (הנץ החמה):
09:30
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:31
חצות (היום):
13:02
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:02
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:18
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:07
הדלקת נרות:
18:29
שקיעת החמה (שקיעה):
18:54
לילה (צאת הכוכבים):
00:31
חצות הלילה (הלילה):
60:14 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
ערב חג הסוכות