ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 27. ספטמבר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:15
עלות השחר (עלות השחר):
05:48
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:32
זריחה (הנץ החמה):
09:30
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:31
חצות (היום):
13:02
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:04
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:20
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:32
שקיעת החמה (שקיעה):
18:56
לילה (צאת הכוכבים):
00:32
חצות הלילה (הלילה):
60:33 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

רבי אברהם, בנו של רבי דובער "המגיד ממעזריטש" וחבר ללימודים של רבי שניאור זלמן מליאדי, נפטר ביום זה. הוא כונה "אברהם המלאך" בשל צדיקותו.