ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 11. ספטמבר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:04
עלות השחר (עלות השחר):
05:38
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:22
זריחה (הנץ החמה):
09:27
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:09
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:19
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:38
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:53
שקיעת החמה (שקיעה):
19:18
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
63:09 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

היום הראשון לבריאת העולם, במהלכו נבראו האור והחושך, היה כ"ה באלול. (ראש השנה הוא יום בריאת האדם, היום בו נבראו אדם וחווה והחלו להגשים את פוטנציאל העולם בעבודת הבורא. לפיכך, השנה היהודית נפתחת ביום בריאת האדם ולא ביום בריאת העולם.

88 שנה לאחר שנחרבו חומות ירושלים על-ידי הבבלים, הושלם בניין החומות בכ"ה באלול על-ידי נחמיה. הדבר אירע בשנת ג'תכו לבריאת העולם, והוא מתואר בספר נחמיה.

ביום זה נפטר התנא רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי.

רבי מיכל מזלטשוב, מנהיג חסידי ותלמידו של הבעל שם טוב, נפטר ביום זה.

הלכות ומנהגים

כהכנה ל"ימים הנוראים" של ראש השנה ויום כיפור, נאמרים תפילות ה'סליחות'. הסליחות נאמרות בשעות המוקדמות של הבוקר לפני תפילת השחר. את הסליחות נאמר עד לערב ראש השנה.

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים עג-עד-עה בתהילים.