הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 19 אוגוסט 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:46
עלות השחר (עלות השחר):
05:22
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:08
זריחה (הנץ החמה):
09:24
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:44
חצות (היום):
13:18
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:38
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:01
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:20
שקיעת החמה (שקיעה):
19:46
לילה (צאת הכוכבים):
00:44
חצות הלילה (הלילה):
66:37 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בתאריך זה, רבי שניאור זלמן מליאדי – מייסד חסידות חב"ד – שסייע ותמך בצאר הרוסי במלחמתו נגד נפוליאון – נמלט מעירו מחשש הצרפתים המתקדמים לתוך רוסיה הלבנה. לאחר חמשה חודשים הוא הגיע לכפר פיענא, הבריחה החפוזה והחורף הרוסי הקשה הפיל אותו למשכב. הוא נפטר בכ"ד בטבת.