הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 17 אוגוסט 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:44
עלות השחר (עלות השחר):
05:20
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:07
זריחה (הנץ החמה):
09:23
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:44
חצות (היום):
13:19
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:39
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:03
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:23
שקיעת החמה (שקיעה):
19:49
לילה (צאת הכוכבים):
00:45
חצות הלילה (הלילה):
66:55 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):