ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 15. יוני 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:01
עלות השחר (עלות השחר):
04:42
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:34
זריחה (הנץ החמה):
09:05
סוף זמן קריאת שמע:
10:17
סוף זמן תפילת שחרית:
12:41
חצות (היום):
13:18
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:53
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:23
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:49
שקיעת החמה (שקיעה):
20:17
לילה (צאת הכוכבים):
00:41
חצות הלילה (הלילה):
71:52 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):