ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 13. יולי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:13
עלות השחר (עלות השחר):
04:54
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:44
זריחה (הנץ החמה):
09:13
סוף זמן קריאת שמע:
10:24
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:56
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:24
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:49
שקיעת החמה (שקיעה):
20:30
צאת השבת:
00:46
חצות הלילה (הלילה):
71:02 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

כהכנה לחג השבועות, בשבתות בין פסח לשבועות אנו לומדים "פרקי אבות" - בכל שבת פרק אחד. ישנם הנוהגים - וכן הוא מנהג חב"ד - להמשיך בלימוד פרקי אבות בשבתות הקיץ עד לשבת לפני ראש השנה. השבת אנו קוראים את הפרק החמישי מפרקי אבות.