ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 14. יולי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:14
עלות השחר (עלות השחר):
04:54
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:45
זריחה (הנץ החמה):
09:13
סוף זמן קריאת שמע:
10:24
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:55
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:24
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:48
שקיעת החמה (שקיעה):
20:17
לילה (צאת הכוכבים):
00:46
חצות הלילה (הלילה):
70:57 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):