ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 30. מאי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:05
עלות השחר (עלות השחר):
04:45
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:36
זריחה (הנץ החמה):
09:05
סוף זמן קריאת שמע:
10:16
סוף זמן תפילת שחרית:
12:38
חצות (היום):
13:15
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:48
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:17
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:41
שקיעת החמה (שקיעה):
20:10
לילה (צאת הכוכבים):
00:38
חצות הלילה (הלילה):
71:06 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
שבעה ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 38
היסטוריה יהודית

לאחר שהאלוקים הוריד מן השמיים 'מן', (ראה מדור "היום בהיסטוריה היהודית" של טו באייר), הוא הוריד ביום שישי מנה כפולה של מן והורה ליהודים כי ביום השבת לא יצאו ללקוט כרגיל. כיום אנו מברכים בסעודת שבת את ברכת "המוציא לחם מן הארץ" על שתי חלות, זכר למנה הכפולה של המן שהוריד האלוקים במדבר.

ביום זה בשנת 1731 הוחרמו בכל המדינות תחת שלטון האפיפיור ספרי קודש. במשך עשרים השנים הבאות, נערכו חיפושים דומים.

חודשיים לאחר שכבשו את הונגריה, גירשו הנאצים את יהודי הונגריה (שמנו לפני המלחמה 725 אלף נפש) למחנה ההשמדה אושוויץ, כאשר אייכמן בעצמו מפקח על הגירוש. משערים כי שמונה ימים לאחר-מכן מאה אלף יהודים נרצחו באושוויץ.

הלכות ומנהגים

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". הלילה סופרים "שמונה ושלושים יום שהם חמישה שבועות ושלושה ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "תפארת שביסוד".