ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 28. מאי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:06
עלות השחר (עלות השחר):
04:46
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:37
זריחה (הנץ החמה):
09:05
סוף זמן קריאת שמע:
10:16
סוף זמן תפילת שחרית:
12:38
חצות (היום):
13:14
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:47
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:16
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:40
שקיעת החמה (שקיעה):
20:08
לילה (צאת הכוכבים):
00:38
חצות הלילה (הלילה):
70:57 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
חמישה ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 36
היסטוריה יהודית

כמעט שנה לאחר מתן תורה, עמוד הענן התרומם מעל אוהל מועד וזה היה הסימן האלוקי לבני-ישראל לצאת ממקום חנייתם ליד הר סיני. במשך 38 השנים הבאות הם נדדו במדבר, עד שנכנסו לארץ המובטחת.

שלוש-עשרה יהודים בעיר טרויש שבצרפת נשרפו על-ידי האינקוויזיציה לאחר עלילת דם בשנת 1288. בין היהודים שנשרפו חיים על קידוש-השם היו עשירי הקהילה.

בגטו קובנה קבעו הנאצים גזר דין מוות לכל הנשים ההרות היהודית שהתגוררו בגטו.

הלכות ומנהגים

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". הלילה סופרים "שישה ושלושים יום שהם חמישה שבועות ויום אחד לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "חסד שביסוד