ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 25. מאי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:07
עלות השחר (עלות השחר):
04:48
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:38
זריחה (הנץ החמה):
09:05
סוף זמן קריאת שמע:
10:16
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:14
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:46
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:14
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:38
שקיעת החמה (שקיעה):
20:20
צאת השבת:
00:37
חצות הלילה (הלילה):
70:42 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
שנים ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 33
היסטוריה יהודית

לאחר גניבת כסף מבית המקדש בירושלים בי"ז באייר בשנת ג'תתכו (66 לספירה), כוחות ההגנה היהודיים התקיפו וניצחו את חיל המצב הרומאי שהיה בירושלים.

יום י"ז באייר הוא יום פטירתו של הרב יחזקאל לנדאו, מחבר הספר התלמודי-הלכתי "נודע ביהודה" והרב הראשי של העיר פראג. באמצעות מכתבו, הוא סייע ליישב את ההדורים בין שני חכמים באותם הימים, רבי יעקב עמדין ורבי יהונתן אייבשיץ, סכסוך שכמעט ופילג את הקהילה היהודית.

הלכות ומנהגים

כהכנה לחג השבועות, בשבתות בין פסח לשבועות אנו לומדים "פרקי אבות" - בכל שבת פרק אחד. השבת אנו לומדים את הפרק הרביעי. ישנם הנוהגים - וכן הוא מנהג חב"ד - להמשיך בלימוד פרקי אבות בשבתות הקיץ עד לשבת לפני ראש השנה.

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". הלילה סופרים "שלושה ושלושים יום שהם ארבעה שבועות וחמישה ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "הוד שבהוד".