ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 24. מאי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:08
עלות השחר (עלות השחר):
04:48
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:38
זריחה (הנץ החמה):
09:06
סוף זמן קריאת שמע:
10:16
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:14
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:46
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:14
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:16
הדלקת נרות:
19:38
שקיעת החמה (שקיעה):
20:06
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
70:36 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
אחד ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 32
היסטוריה יהודית

ביום זה החל לרדת ה'מן', לחם מן השמיים אותו אכלו בני ישראל במשך ארבעים שנות נדודים במדבר.

בחודש אייר בשנת ג'תתל, טיטוס וצבא רומי הטילו מצור על ירושלים. בט"ז באייר החריבו הרומאים את חומות ירושלים. מאוחר יותר העיר נשרפה, תושביה נרצחו ובית המקדש הועלה באש בתשעה באב.

מחנה הריכוז דכאו, בו נרצחו למעלה משלושים אלף יהודים ועוד עשרות אלפים מתו בשל מחלות שפשטו במחנה שוחרר על-ידי הכוחות האמריקניים ביום זה.

הלכות ומנהגים

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". היום אנו מתחילים בספירת העומר, ונספור "יום אחד לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "חסד שבחסד".