ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 23. מאי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:09
עלות השחר (עלות השחר):
04:49
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:39
זריחה (הנץ החמה):
09:06
סוף זמן קריאת שמע:
10:16
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:14
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:45
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:13
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:37
שקיעת החמה (שקיעה):
20:05
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
70:31 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
שלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 31
היסטוריה יהודית

מלאי המצה שהיהודים הוציאו עמם ממצרים אזל בי"ד באייר, שלושים יום לאחר יציאת מצרים. בני ישראל התלוננו למשה שאין להם מה לאכול, ואלוקים אמר שהוא יוריד "לחם מן השמים" - ה'מן', כדי לזון אותם.

כמה חודשים לפני מותה, גירשה יקטרינה קיסרית רוסיה את כל היהודים מאוקראינה.

רוסטוב שעל נהר הדון שברוסיה, הייתה עיר ואם בישראל ולה 14 בתי כנסיות ומוסדות קהילתיים רבים. בעידוד המימשל המקומי, פרצו פוגרומים בעיר בט"ו באייר בשנת 1883.

הלכות ומנהגים

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". הלילה סופרים "אחד ושלושים יום שהם ארבעה שבועות ושלושה ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "תפארת שבהוד".