ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 21. מאי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:10
עלות השחר (עלות השחר):
04:50
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:40
זריחה (הנץ החמה):
09:06
סוף זמן קריאת שמע:
10:17
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:44
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:12
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:36
שקיעת החמה (שקיעה):
20:03
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
70:19 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
שמונה ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 29
היסטוריה יהודית

יהודי הקהילה בברן שבשווייץ הוגלו ביום זה בשנת 1427. לעיר ברן היסטוריה "מפוארת" של גירושים ופרעות נגד היהודים.

ר' ישראל אריה ליב שניאורסאהן, אחיו של הרבי מליובאוויטש, היה הצעיר מבניו של רבי לוי יצחק, מקובל. תלמיד חכם מפורסם ורב העיר דנייפרופטרובסק. הוא התפרסם בשל כשרונותיו הגאוניים, וכבר בגיל צעיר לימד את ספר התניא, ספר היסוד של חסידות חב"ד, למבוגרים. הוא היגר לארץ ישראל ובאחרית ימיו עבר לליברפול שבאנגליה כדי ללמוד באונברסיטה המקומית, שם נפטר בגיל צעיר. הוא נקבר בצפת

הלכות ומנהגים

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". הלילה נספור "תשעה ועשרים יום שהם ארבעה שבועות ויום אחד לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "חסד שבהוד".