ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 20. מאי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:11
עלות השחר (עלות השחר):
04:51
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:40
זריחה (הנץ החמה):
09:06
סוף זמן קריאת שמע:
10:17
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:44
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:12
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:35
שקיעת החמה (שקיעה):
20:03
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
70:13 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
שבעה ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 28
היסטוריה יהודית

בי"ב באייר, יהודי רומא קיבלו מהאפיפיור בונפיציוס זכויות שלא היו להם עד עתה. הם קיבלו רשות לשמור את השבת, הגנה ממושלים מקומיים, המיסים שלהם קוצצו וניתנה ההוראה להתייחס אל היהודים כאל אזרחים רומאים לכל דבר.

הלכות ומנהגים

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". הלילה סופרים "שמונה ועשרים יום שהם ארבעה שבועות לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "מלכות שבנצח