ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 20. אפריל 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:45
עלות השחר (עלות השחר):
05:20
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:06
זריחה (הנץ החמה):
09:21
סוף זמן קריאת שמע:
10:27
סוף זמן תפילת שחרית:
12:39
חצות (היום):
13:14
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:32
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:55
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:14
שקיעת החמה (שקיעה):
19:52
צאת השבת:
00:39
חצות הלילה (הלילה):
66:16 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ביום זה, המלך חזקיה, הגדול שבמלכי יהודה, חלה והנביא ישעיהו הודיע לו כי נגזר עליו למות בשל העובדה שמעולם לא התחתן. חזקיה לא נשא אישה כיוון שראה בנבואה שבניו יחטיאו את עם ישראל, אך הייתה זו טעות שכן אל לו לאדם לעשות חשבונות שמים. חזקיה ביקש מהנביא להתפלל עבורו, אך הנביא סירב באומרו שכבר נגזרה הגזירה. חזקיה ביקש ממנו לצאת מהחדר, כיוון שאפילו חרב חדה מוטלת על צווארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים. לאחר שהתפלל, שלח האלוקים את הנביא ישעיהו להודיע כי תפילת חזקיה התקבלה. שלושה ימים לאחר-מכן הבריא חזקיה, ביום הראשון של חג הפסח.

שנה לאחר שנבנה בית המקדש השני בירושלים, עזרא קיבץ יהודים רבים שנשארו בבבל והחל במסע לעבר ארץ ישראל. למרות שרצה לעזוב קודם לכן, מורו ורבו ברוך בן נריה היה חולה ולא יכל לעמוד במסע המפרך ורק לאחר שנפטר החל עזרא במסע לעבר הארץ.

עזרא היה ראש הסנהדרין, וכל חברי הסנהדרין הצטרפו למסע. בי"ב בניסן החל המסע, שארך כחמישה חודשים (ראה מדור "היום בהיסטוריה היהודית" של ראש חודש אב).

הלכות ומנהגים

היום אנו קוראים (ראה: "הנשיא היומי" – א ניסן) על קורבנו של נשיא שבט נפתלי, אחירע בן עינן.

טקסט של ה"נשיא" היומי

במהלך שבת הגדול נהוג לקרוא את קטעי ההגדה הקשורים לגאולת מצרים, מהקטע "עבדים היינו לפרעה במצרים" עד "לכפר לנו על כל עוונותינו". כמו-כן, נהוג כי הרב המקומי נושא דברים בפני הקהילה ומלמד אותם את הלכות הפסח.