ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 13. אפריל 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:54
עלות השחר (עלות השחר):
05:29
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:14
זריחה (הנץ החמה):
09:25
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:41
חצות (היום):
13:15
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:30
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:52
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:09
שקיעת החמה (שקיעה):
19:46
צאת השבת:
00:40
חצות הלילה (הלילה):
65:11 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

יומיים לפני תום שלושים ימי האבל אחרי פטירת משה רבינו, שני מרגלים, כלב ופינחס, נשלחו מעבר לירדן אל העיר יריחו, כדי לאסוף מידע כהכנה לכיבוש יריחו על-ידי עם ישראל. ביריחו, הם קיבלו סיוע מאישה בשם רחב, וכתמורה הבטיחו שלא לפגוע בה במהלך הכיבוש - וקיימו.

הלכות ומנהגים

היום אנו קוראים (ראה: "הנשיא היומי" – א ניסן) על קורבנו של נשיא שבט שמעון, שלומיאל בן צורישדי.

טקסט של ה"נשיא" היומי