ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 10. אפריל 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:58
עלות השחר (עלות השחר):
05:33
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:18
זריחה (הנץ החמה):
09:28
סוף זמן קריאת שמע:
10:32
סוף זמן תפילת שחרית:
12:42
חצות (היום):
13:15
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:29
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:50
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:07
שקיעת החמה (שקיעה):
19:32
לילה (צאת הכוכבים):
00:41
חצות הלילה (הלילה):
64:42 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בב' בניסן, יום לאחר חנוכת המשכן, הכין משה את הפרה האדומה כדי לטהר את העם לפני הבאת קורבן פסח בי"ד בניסן.

הרבי החמישי מליובאוויטש, רבי שלום דובער שניאורסאהן, נולד בעיירה ליובאוויטש בשנת 1860, לאביו רבי שמואל, הרבי המהר"ש - האדמו"ר החמישי מליובאוויטש. לאחר שאביו נפטר, הוא קיבל על עצמו את הנהגת חסידות חב"ד - ליובאוויטש.

במהלך חייו, כתב רבי שלום דובער ואמר כאלפיים מאמרי חסידות, העוסקים בפנימיות התורה כאשר סגנונו מתייחד בביאורים נרחבים לכל סוגיה וסוגיה. כמו-כן, הוא הקים את רשת הישיבות "תומכי תמימים ליובאוויטש" המשלבת את לימוד הנגלה והנסתר. כאשר השלטון הסובייטי עלה לשלטון והכריז מלחמה על דת ישראל, היו אלו חניכי הישיבה שמסרו את נפשם להפיץ יהדות ברחבי ברית המועצות.

רבי שלום דובער נפטר ברוסטוב בב' בניסן, ודבריו האחרונים היו: "אני עולה השמיימה, אך את כתביי אני משאיר עבורכם".

הלכות ומנהגים

היום אנו קוראים (ראה: "הנשיא היומי" – א ניסן) על קורבנו של נשיא שבט יששכר, נתנאל בן צוער, לחנוכת המשכן.

טקסט של ה"נשיא" היומי