ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 7. אפריל 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:03
עלות השחר (עלות השחר):
05:37
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:21
זריחה (הנץ החמה):
09:30
סוף זמן קריאת שמע:
10:34
סוף זמן תפילת שחרית:
12:43
חצות (היום):
13:16
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:28
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:49
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:05
שקיעת החמה (שקיעה):
19:30
לילה (צאת הכוכבים):
00:42
חצות הלילה (הלילה):
64:13 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בימי התלמוד, היו מציינים יום זה כיום שמחה על כך שבוטלה גזירת הרומאים נגד עריכת ברית מילה, לימוד תורה ושמירת השבת. הגזירה בוטלה הודות למאמצי רבי יהודה בן שמוע וחבריו.