ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 30. מרץ 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:15
עלות השחר (עלות השחר):
05:48
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:32
זריחה (הנץ החמה):
09:37
סוף זמן קריאת שמע:
10:40
סוף זמן תפילת שחרית:
12:45
חצות (היום):
13:18
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:26
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:44
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:59
שקיעת החמה (שקיעה):
19:24
לילה (צאת הכוכבים):
00:45
חצות הלילה (הלילה):
62:48 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ביום זה הסתיים המשתה המלכותי הגדול שערך אחשוורוש בשושן הבירה במשך 180 יום. אחשוורוש ערך את המשתה לאחר שהאמין שנבואת ירמיהו, שחזתה את גאולת עם ישראל לאחר שבעים שנות גלות, לא התגשמה. במהלך המשתה אחשוורוש השתמש בכלים רבים שנבזזו בידי הבבלים שעה שכבשו את בית המקדש.

הלכות ומנהגים

היום אנו קוראים (ראה: "הנשיא היומי" – א ניסן) על קורבנו של נשיא שבט מנשה, גמליאל בן פדהצור.

טקסט של ה"נשיא" היומי