ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 25. מרץ 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:22
עלות השחר (עלות השחר):
05:55
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:39
זריחה (הנץ החמה):
09:41
סוף זמן קריאת שמע:
10:43
סוף זמן תפילת שחרית:
12:47
חצות (היום):
13:19
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:25
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:42
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:55
שקיעת החמה (שקיעה):
19:32
צאת השבת:
00:46
חצות הלילה (הלילה):
61:58 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

לאחר הליך המפורט בספר במדבר, החלו הלויים בעבודת המשכן. ההליך כלל הזאת אפר הפרה האדומה, שהוכן יום קודם לכן.

הלכות ומנהגים

היום אנו קוראים (ראה: "הנשיא היומי" – א ניסן) על קורבנו של נשיא שבט זבולון, אליאב בן חילון

טקסט של ה"נשיא" היומי