ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 4. פברואר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:14
עלות השחר (עלות השחר):
05:47
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:33
זריחה (הנץ החמה):
09:12
סוף זמן קריאת שמע:
10:06
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:05
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:13
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:17
שקיעת החמה (שקיעה):
17:55
צאת השבת:
23:54
חצות הלילה (הלילה):
54:18 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הרבנית שטערנא שרה היתה אשתו של הרבי החמישי מליובאוויטש, רבי שלום דובער שניאורסאהן, ואם הרבי השישי, רבי יוסף יצחק. היא נמלטה יחד עם בעלה במהלך מלחמת העולם הראשונה מליובאוויטש לרוסטוב, שם נפטר בעלה בגיל 59. היא היתה עדה למאסרו של בנה, רבי יוסף יצחק, על-ידי המשטרה החשאית הרוסית ב"עוון" הפצת יהדות. יחד עמו היא נמלטה מורשה הנאצית והגיעה לארצות-הברית, שם נפטרה בי"ג שבט תש"ב (1942).

הלכות ומנהגים

בשבת זו אנו קוראים את פרשת השבוע, פרשת בשלח, המכילה את "שירת הים" שנאמרה על-ידי בני-ישראל כשניצלו מיד המצרים, כשים סוף נקרע לפניהם ואיפשר להם לעבור בחרבה, ולאחר-מכן הטביע את אויביהם המצרים. לפיכך שבת זו נקראה "שבת שירה".

חכמינו זכרונם לברכה מספרים כי הציפורים השתתפו אף הם בשירת בני-ישראל, ולפיכך נהוג לתת לציפורים בערב שבת אוכל, כהכרת תודה.