ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 1. פברואר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:16
עלות השחר (עלות השחר):
05:49
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:35
זריחה (הנץ החמה):
09:12
סוף זמן קריאת שמע:
10:06
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:04
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:11
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:14
שקיעת החמה (שקיעה):
17:40
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
53:54 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
יו"ד שבט
היסטוריה יהודית

רבי שלום שרעבי, המפורסם בראשי התיבות שלו "הרש"ש", נפטר ביום זה. הוא נולד בתימן. כנער צעיר הוא היגר לישראל, שם התפרסם במהירות בשל צדקותו וחכמתו, במיוחד בתחום המיסטיקה היהודית, והתמנה כראש ישיבת המקובלים בעיר העתיקה בירושלים "ישיבת המקובלים". רוב חיבוריו עסקו בתורתו של רבי יצחק לוריא, האר"י. חיבוריו נלמדים על-ידי מקובלים עד עצם היום הזה, והוא נחשב כסמכות העליונה במנהגי ומסורות יהודי תימן.

הרבנית רבקה שניאורסאהן נולדה בליובאוויטש בשנת 1833. היא היתה נכדה – מצד אמה – של רבי דובער, האדמו"ר האמצעי לחסידות חב"ד-ליובאוויטש. בשנת 1849 היא נישאה לבן-דודה, רבי שמואל, שמאוחר יותר נהיה לאדמו"ר הרביעי של חסידות חב"ד. הרבנית האריכה ימים וחסידי חב"ד היו באים לבקרה לעיתים תכופות כדי לשמוע ממנה זכרונות על ימי הבראשית של ליובאוויטש. רבים מסיפוריה הועלו על כתב על-ידי נכדה, רבי יוסף יצחק מליובאוויטש. רשת בתי-הספר "בית רבקה" נוסדה על-ידי נכדה ונקראה על שמה.

בי' שבט שנת תש"י, נפטר רבי יוסף יצחק שניאורסאהן, הרבי השישי מליובאוויטש.

רבי יוסף יצחק נולד בליובאוויטש, ובגיל צעיר מינה אותו אביו, רבי שלום דובער, להתעסק בעניני עסקנות כלל-יהודית. הוא ניהל את ישיבת "תומכי תמימים", וכשפרצה המהפכה הקומוניסטית לחם בכל עוז לשימור היהדות ברחבי ברית המועצות. בשל כך הוא נאסר, נשפט ונגזר עליו עונש מוות. בהתערבות בינלאומית שוחרר הרבי והורשה לעזוב את רוסיה.

כשפרצה מלחמת העולם השניה היה הרבי בוורשא, ורק לאחר השתדלות דיפלומטית הצליח הרבי להגיע לארצות הברית. למרות חולשתו הגופנית, פתח הרבי בתנופה בפעילות להצלת יהדות ארצות-הברית המתבוללת באומרו "אמריקה איננה שונה". חתנו, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן שניצל אף הוא מאירופה הבוערת, הצטרף אליו במאמצים אלו.

מיד לאחר שנפטר רבי יוסף יצחק שניאורסאהן מליובאוויטש, ראו החסידים בחתנו, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן, כממשיך הטבעי כמנהיג חסידות חב"ד-ליובאוויטש אולם הוא סירב לקבל על עצמו את עול ההנהגה.

רק שנה לאחר-מכן, ביו"ד שבט תשי"א, קיבל הרבי על עצמו את נשיאות חב"ד באמירת "מאמר חסידות" הפותח במילים "באתי לגני".

הלכות ומנהגים

חסידי חב"ד נוהגים לקיים את מנהגי יום ה"יארצייט" (יום הפטירה) של רבי יוסף יצחק שניאורסאהן – הרבי הקודם מליובאוויטש. על-פי הצעת הרבי מליובאוויטש, מדליקים נר נשמה, לומדים משניות באותיות שמו של בעל ה"יארצייט" (יוסף יצחק) ומקיימים מנהגים נוספים המתאימים ליום זה.