ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 29. ינואר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:17
עלות השחר (עלות השחר):
05:51
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:37
זריחה (הנץ החמה):
09:13
סוף זמן קריאת שמע:
10:07
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:21
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:02
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:09
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:11
שקיעת החמה (שקיעה):
17:38
לילה (צאת הכוכבים):
23:53
חצות הלילה (הלילה):
53:31 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

המנהיג החסידי רבי דוד בידרמן מללוב, שנפטר ביום זה, היה תלמידו של "החוזה מלובלין". הוא התפרסם בשל אהבת ישראל המיוחדת שלו. אמרו עליו שמרוב אהבתו לא יכל לראות פגם ביהודי אחר. תלמידו, רבי יצחק מוורקי, היה אביו של רבי יעקב דוד, מייסד חסידות אמשינוב.