הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 27 יולי 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:25
עלות השחר (עלות השחר):
05:04
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:53
זריחה (הנץ החמה):
09:18
סוף זמן קריאת שמע:
10:27
סוף זמן תפילת שחרית:
12:47
חצות (היום):
13:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:52
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:19
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:42
שקיעת החמה (שקיעה):
20:09
לילה (צאת הכוכבים):
00:47
חצות הלילה (הלילה):
69:41 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):