ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 7. פברואר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:12
עלות השחר (עלות השחר):
05:45
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:31
זריחה (הנץ החמה):
09:11
סוף זמן קריאת שמע:
10:05
סוף זמן תפילת שחרית:
11:55
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:07
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:15
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:20
שקיעת החמה (שקיעה):
17:45
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
54:40 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בכ"ח בשבט (134 לפנה"ס)? בתקופת החשמונאים בוטל המצור מן העיר ירושלים. לזכר כך, נקבע היום לחג על-ידי החשמונאים.