Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
לזמני הדלקת נרות לחצו כאן לקביעת המיקום שלכם

יום שני 4 פברואר 2019

זמנים הלכתיים (זמנים)
לצפיה בזמני ההלכה לחץ כאן כדי לקבוע את המיקום שלך
היסטוריה יהודית

בבוקר כ"ט בשבט, מעבורת החלל קולומביה, שהייתה בדרכה חזרה אל הארץ, התפוצצה תוך כדי הכניסה לאטמוספירה, 16 דקות לפני הנחיתה המתוכננת. כל אנשי הצוות נספו באסון, ביניהם היה אילן רמון, טייס חיל האויר שהשתתף במשימה. אילן רמון וידא כי יוכל לאכול אוכל כשר בחללית, והביא עמו גביע לקידוש ועותק של ספר תורה.