ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 11. פברואר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:10
עלות השחר (עלות השחר):
05:43
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:27
זריחה (הנץ החמה):
09:09
סוף זמן קריאת שמע:
10:04
סוף זמן תפילת שחרית:
11:55
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:09
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:18
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:23
שקיעת החמה (שקיעה):
17:49
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
55:14 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):