הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 13 נובמבר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:49
עלות השחר (עלות השחר):
05:22
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:08
זריחה (הנץ החמה):
08:44
סוף זמן קריאת שמע:
09:38
סוף זמן תפילת שחרית:
11:25
חצות (היום):
11:52
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:33
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:39
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:20
הדלקת נרות:
16:42
שקיעת החמה (שקיעה):
17:08
לילה (צאת הכוכבים):
23:25
חצות הלילה (הלילה):
53:27 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):